top of page
ŞEYMA.jpeg

Şeyma Çene

Klinik Psikolog

Şeyma Çene psikoloji lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi’nde onur derecesi alarak tamamlamıştır. 2019-2021 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans’ına katılmış olup “Bilişsel Rehabilitasyonun Alzheimer Hastalığında EEG Parametreleri Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Bilişsel Performansa Etkisi” konulu tez çalışmasını yürütmektedir. Lisans döneminde çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü faaliyetlerini yürütmüştür. Şizofreni tanısı almış bireylerin aile yakınlarıyla umut kavramını ve depresyonu çalışmıştır. Lisans öğretimi sırasında Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin homofobi düzeylerinin karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma yürütmüştür.

Lisans öğretimini bitirdikten sonra Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir süre Psikolog olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında çocuklara yönelik oyun terapisi uygulamıştır.

Bir süredir bireysel ve çift terapilerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra Alzheimer tanısı konmuş bireylere bilişsel rehabilitasyon uygulamaktadır. Bireysel ve çift terapilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Kişiler Arası İlişkiler ve Kabul ve Adanmışlık terapisi ekollerini kullanmaktadır.

Çalıştığı alanlar:

 

İlişkisel Problemler

Duygudurum Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları

Sosyal Fobi

Panik Bozukluk

Kayıp ve Yas Süreçleri

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve açılım süreçleri

Geriatri

Alzheimer Hastalığı

 

 

 

İş Deneyimleri

 

12.2017- 05.2018: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Stajyer Psikolog)

 

07.2018-08.2018: NP İstanbul Beyin Hastanesi (Stajyer Psikolog)

 

02.2018-05.2018: Burak Bora Anadolu Lisesi (Stajyer Psikolog)

 

02.2018-06.2018: NP Feneryolu Hastanesi (Stajyer Psikolog)

 

2019-2020: Özel Özlem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon (Psikolog)

 

04.2020 – 10.2020: The American Psychology Neuropsychology Center (Psikolog)

 

11.2020-           : SPoD (Gönüllü Psikolog)

 

04.2021-         : Brain Goals Psychology (Klinik Psikolog)

 

 

Kurslar ve Seminerler

 

Down Sendromu Derneği Gönüllü Eğitimi, 2019

Objektif Çocuk Testleri Eğitimi, 2019

 

Çocuk Resimleri Analizi Eğitimi, 2019

 

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Test Analizi, 2019

 

Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri, 2019, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

 

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi), 2019, Üsküdar Üniversitesi

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), 2019

 

Oyun Terapisi Eğitimi, 2019

 

Kişiler Arası İlişkiler Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi, 2020

 

Öget Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, 2020

SPoD LGBTİ ve Amerikan Konsolosluğu işbirliğinde Ruh Sağlığı Alanında Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması Çalıştayı, 2020

bottom of page