top of page

Şeyma Çene psikoloji lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi’nde onur derecesi alarak tamamlamıştır. 2019-2021 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans’ına katılmış olup “Bilişsel Rehabilitasyonun Alzheimer Hastalığında EEG Parametreleri Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Bilişsel Performansa Etkisi” konulu tez
çalışmasını yürütmektedir. Lisans döneminde çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü
faaliyetlerini yürütmüştür. Şizofreni tanısı almış bireylerin aile yakınlarıyla umut kavramını
ve depresyonu çalışmıştır. Lisans öğretimi sırasında Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin
homofobi düzeylerinin karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma yürütmüştür.
Lisans öğretimini bitirdikten sonra Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir süre
Psikolog olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında çocuklara yönelik oyun terapisi uygulamıştır.
Bir süredir bireysel ve çift terapilerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra Alzheimer tanısı
konmuş bireylere bilişsel rehabilitasyon uygulamaktadır. Bireysel ve çift terapilerinde Bilişsel
Davranışçı Terapi, Kişiler Arası İlişkiler ve Kabul ve Adanmışlık terapisi ekollerini
kullanmaktadır.
Çalıştığı alanlar:
İlişkisel Problemler
Duygudurum Bozuklukları
Kaygı Bozuklukları
Sosyal Fobi
Panik Bozukluk
Kayıp ve Yas Süreçleri
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve açılım süreçleri
Geriatri
Alzheimer Hastalığı

İş Deneyimleri
12.2017- 05.2018: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Stajyer Psikolog)
07.2018-08.2018: NP İstanbul Beyin Hastanesi (Stajyer Psikolog)
02.2018-05.2018: Burak Bora Anadolu Lisesi (Stajyer Psikolog)
02.2018-06.2018: NP Feneryolu Hastanesi (Stajyer Psikolog)
2019-2020: Özel Özlem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon (Psikolog)
04.2020 – 10.2020: The American Psychology Neuropsychology Center (Psikolog)
11.2020- : SPoD (Gönüllü Psikolog)
04.2021- : Brain Goals Psychology (Klinik Psikolog)

Kurslar ve Seminerler

Down Sendromu Derneği Gönüllü Eğitimi, 2019
Objektif Çocuk Testleri Eğitimi, 2019
Çocuk Resimleri Analizi Eğitimi, 2019
Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Test Analizi, 2019
Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri, 2019, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi), 2019, Üsküdar Üniversitesi
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), 2019
Oyun Terapisi Eğitimi, 2019
Kişiler Arası İlişkiler Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi, 2020
Öget Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, 2020
SPoD LGBTİ ve Amerikan Konsolosluğu işbirliğinde Ruh Sağlığı Alanında Cinsel Yönelim
ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması Çalıştayı, 2020

bottom of page