top of page

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi; temelde iş ve uğraşın genel anlamı ile ilişkilidir. ‘İş ve Uğraşı’ kişiler için anlamlı, amaçlı olan ve günlük hayatlarında yer alan tüm aktivitelerdir. Çocukların hayatlarında bulunan aktiviteler; oyun oynaması, akranlarıyla iletişim kurması, öğrenmesi ve kişisel bakım becerilerini bütün olarak yerine getirebilmesidir.

 

Ergoterapistler çocuklarda bu becerileri en yüksek seviyeye çıkarmak için çocuk merkezli, ancak çocuğun ailesini ve tüm çevresini incelemeye dayanan bir yapıda çalışırlar. Buradaki amaç çocuğun gelişimsel döneminde doğru yönlendirme ile çocukluktan ergenliğe geçişteki süreci kolaylaştırmak ve bağımsızlıkları sağlamaktır.

 

Ergoterapistler bir çok rahatsızlık ve işlev bozukluklarıyla çalışırlar. Çocuğun becerilerinin ve verimliliklerinin artması için günlük yaşam aktivitelerini kullanılır. Fiziksel rahatsızlıklar, bilişsel yetersizlikler, psikososyal fonksiyon bozuklukları, duyusal yetersizlikler, gelişim gerilikleri, öğrenme güçlükleri, çevresel engeller ergoterapistlerin çalışma alanlarıdır.

 

Uygulamalarımız; gözlem, değerlendirme, tedavi ve danışma temellerini barındırır.

 

Ergoterapi kliniğimize başvurduğunuzda; öncelikle aileden bilgiler toplanır, çeşitli standart değerlendirmeler kullanılır, gözlemler yapılır ve çocuğun temel beceri seviyeleri bulunur. Değerlendirmelerin sonucunda ergoterapistler detaylı sonuçları sizinle paylaşarak birlikte tedavi programınızı oluşturursunuz.

 

Ergoterapistler Hangi Hizmetleri Ve Tedavi Programlarını Kullanırlar?

· Duyu bütünleme

· Rood teknikleri

· Brunnstorm teknikleri

· PNF yöntemleri

· Bobath tekniği

· Nöro-gelişimsel tedaviler

· Dikkat ve odaklanma eğitimleri

· Günlük yaşam aktiviteleri

· Bilişsel rehabilitasyon

· Oyun terapisi

· Grup terapileri

· Aile danışmanlıkları

· Motor beceri eğitimleri

· Ev ve okul danışmanlıkları

· Davranış planlamaları

· Adaptif ekipman kullanım yönetimi

· Çevresel değişiklikler

 

Ergoterapistler Kimlerle Çalışırlar;

· Otizm spektrum bozuklukları

· Serebral palsi

· Down sendromu

· Duyu bütünlüğü bozuklukları

· Dikkat bozukluğu ve hiperaktivite

· İşlemleme bozuklukları

· Zeka geriliği

· Az gören bireyler

· İşitme problemleri

· Öğrenme güçlükleri

· Genetik hastalıklar

· Doğum defektleri

· Nöro-gelişimsel bozukluklar

· Nörolojik farklılıklar

· Oyun ve iletişim problemleri

· Denge bozuklukları

· Öz bakım yetersizlikleri

· Refleks problemleri

· Kanser

bottom of page