top of page

Konuşma Bozukluğu

Image by Keren Fedida

Konuşma Bozukluğu Nedir?

Dil gelişimi, aile içinde kardeşler arasında bile önemli farklılıklar gösterir. Bununla birlikte, çocuklar dil becerilerinde ustalaşmak için doğal bir ilerlemeyi takip etme eğilimindedir ve normal gelişim için kaba bir kılavuz olarak tanımlanabilecek ve takip edilecek bazı adımlar vardır;

Dil Gelişimi Aşamaları

 • 1 ila 3 aylık bebekler ağlar.

 • 4 ila 6 aylıkken bebekler iç çeker, homurdanır, guruldar, ciyaklar, güler ve farklı ağlama sesleri çıkarırlar.

 • 6 ila 9 ay arasında bebekler hecelerle mırıldanırlar ve sesleri, konuşma seslerini taklit etmeye başlarlar.

 • 12 aya kadar, bir bebeğin ilk kelimeleri genellikle ortaya çıkar ve 18 ay ila 2 yaş arası çocuklar yaklaşık 50 kelime kullanır ve iki kelimeyi kısa bir cümlede bir araya getirmeye başlarlar.

 • 2-3 yıldan itibaren cümleler 4 ve 5 kelimeye kadar uzar. Çocuklar hemen hemen tüm yaygın nesneleri ve resimleri tanıyabilir ve tanımlayabilir, ayrıca zamirleri (ben, ben, o, o) ve bazı çoğulları kullanabilir. Yabancılar söyledikleri çoğu kelimeyi anlayabilir.

 • 3-5 yıldan itibaren konuşmalar daha uzun, daha soyut ve karmaşık hale gelir.

 • Bir çocuk 5 yaşına geldiğinde, genellikle 2.500 kelimelik bir kelime dağarcığına sahip olur ve tam, dilbilgisi açısından doğru cümlelerle konuşur. Çok fazla 'neden?', 'ne?' ve 'kim?' soruları sorarlar.

Dil gecikmesi çocuklarda en sık görülen gelişimsel gecikmedir. Dil gecikmesinin hem çevresel hem de fiziksel birçok nedeni vardır. Üç yaşın altındaki çocuklarda dil gecikmelerinin yaklaşık yüzde 60'ı kendiliğinden düzelir. Erken müdahale genellikle diğer çocukların kendi yaş gruplarına yetişmesine yardımcı olur.

Image by Ryan Wallace

Dikkat Edilmesi Gerek 

Eğer..

 • 12 aya kadar çocuğunuz, özellikle yardıma ihtiyaç duyduğunda veya bir şey istediğinde (sesler, jestler ve/veya kelimeler kullanarak) sizinle iletişim kurmaya çalışmıyorsa

 • 18 aylıkken kelimeleri ne anlıyor ne konuşuyorsa

 • Tekerlemeler veya basit şarkılar öğrenmede zorluk çekiyorsa

 • Ortak nesneleri tanımıyor veya etiketlemiyorsa

 • Bir kitaba veya filme dikkat edemiyorsa

 • Çocuğun söylediklerinin yüzde 50'sinden fazlası kötü telaffuz sebebiyle ebeveyn tarafından anlaşılamıyorsa

 • 2 yaşına kadar, çocuğunuz yaklaşık 50 kelime söylemiyor veya kelimeleri birleştirmeye başlamadıysa

gibi belirtiler çocuklarda gözlemleniyorsa; dil gecikmesi veya işitme sorunu olabileceğinden şüpheleniliyorsa mutlaka bir sağlık profesyoneline ulaşılmalıdır.

​ "Başarılı ebevynliğin anahtarı çocuğunuzun ne yapmak istediğini bulmak ve sonra ona yapmasını söylemektir "

HARRY TRUMAN

bottom of page