top of page

Maladaptive Daydream Nedir?


İsrail Haifa Üniversitesi'nden Profesör Eli Somer tarafından tespit edilen

"Maladaptive Daydreaming" (Uyumsuz Hayal Kurma), psikiyatrik bir durumdur.

Eli Somer'ın tanımına göre; Maladaptive Daydreaming, sosyal, mesleki ve akademik performansı engellediği için sıkıntıya yol açan sürükleyici ve bağımlılık yaratan bir hayal gücü aktivitesidir.


Uyumsuz Hayal Kurma; kişiyi günlük yaşamından alıkoyan yoğun bir hayal kurma durumudur.

Birey fantezi dünyasına bir diğer deyişle hayallerine ayırdığı zamanın fazla olması üzerine gerçek yaşamda yapması gereken işlerine veya ilişkilerine olumsuz yönde yansıdığı yapılan araştırmalarla gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu Uyumsuz Hayal Kurmaya sahip bireylerin küçük yaşlarıdan itibaren varlığını gösteren Daydreaming "hayal kurma"sosyal çevre ile değil hayalleri ile oynama olarak seyrini göstermiştir.Yaşamı zorlaştıran bu hayal kurma isteği"arzusu" ile birlikte bireylerde

  • Kaygı Bozukluğu

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

  • Sosyal Fobi

  • Depresyon

gibi diğer psikiyatrik sorunlar eşlik edebilir.
Uyumsuz hayal kurma isteği, bireyde düşüncelerinin ve duygularının gerçeğe bağlı kalma yetenegini körleştirdiği zamanla yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Bu körelmeyle birlikte bireyler yaşamlarının bir çok noktasında kendi duygu ve düşüncelerini ayırt etmekte zorlanabilir.

Uyumsuz hayal kurmada en önemli nokta kişinin hayalleri ile gerçek dünyayı ayırt edebilmesidir. Yani kişi kurduğu hayallerin gerçek olmadığını kabul etmektedir.Hayal Kurma "Daydreaming" kavramını incelediğimizde insan yaşamında organize olma, hedef belirtleme veya motivasyon gibi alanlarda önemli olduğunu görürüz. Uyumsuz Hayal kurmaya sahip bireyler yaşamlarında bu davranışa dikkatlerini olması gereğinden fazla yönlendirmeleriyle birlikte , gerçek yaşama dair algılarına karşı farkındalıklarının azaldığını söyleyebiliriz.